Кликнете върху знака по-долу, за да разпънете съответната позиция.

 

Катедра "Електронна техника"
Катедра "Микроелектроника"
Катедра "Силова електроника"