Начало
Top Module Empty

                
                                                                                                                     
Факултетът по електронна техника и технологии (ФЕТТ) подготвя инженер-бакалаври, инженер-магистри и докторанти по специалността "Електроника". ФЕТТ е основан през 1987г. след разделяне на бившия Факултет по радиоелектроника, съществуващ от 1963г. Обучението по специалността "Електроника" започва през учебната 1961/1962 г. със специализации  "Полупроводникова електроника", "Промишлена електроника" и "Изчислителни машини и устройства", като през 1967г. завършва първият й випуск.

Днес във ФЕТТ се обучават студенти по широкопрофилната специалност "Електроника"  със следните модули:

  •     "Биомедицинско инженерство" - Основи на биомедицинското инженерство; Методи, устройства и системи за събиране и преобразуване на информация; Устройства за медицински диагностични образи; Ядрена електроника.
    •     "Електронни средства за контрол и управление" - Електронни средства и системи за контрол и управление; Оптоелектронни и лазерни устройства в промишлеността; Схемотехника на интегрални схеми; Електронни устройства с цифрово-програмно управление.                                   
    •     "Силова електроника" - Градивни елементи в силовата електроника; Анализ, моделиране и проектиране на преобразувателни устройства; Специализирани захранващи устройства; Електронни технологични устройства.
    •    "Микроелектроника" - Материалознание в микроелектрониката; Микроелектронна схемотехника; Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката; Техника на повърхностния монтаж; Системи за проектиране в микроелектрониката.