Среда за управление и контрол на учебния процес

"е-Мениджмънт"

Вход към ТЗУ за ФТК
Име:
Стандартна парола:
или
Еднократна парола:
Забравена парола?
     
        
Дисциплина:  Токозахранващи устройства за студентите от ФТК
Титуляр /Водещ:
Регистрацията се осъществява от водещия преподавател.

Важно съобщение

Дата за изпит по ТЗУ в поправителната сесия: 04.02.2020г. 8:00ч. зала 1154. Студентите от ФТК се явяват с индивидуални изпитни протоколи. Датата важи за всички студенти от ФТК.

Данните в този сайт се използват само за учебни цели. Използването им за други цели става с разрешение на авторите.
[ Учебна програма ] [ Анотация ] [ Учебен график ]
[Политика за защита на личните данни]

Една продукция на:
вер. 8.34, © 2001 - 2020
ECAD Лаборатория
доц. д-р инж. Росен Радонов
Системен Администратор
Катедра "Микроелектроника"
проф. д-р инж. Валентин Видеков