Среда за управление и контрол на учебния процес

"е-Мениджмънт"

Вход към ТЗУ
Име:
Стандартна парола:
или
Еднократна парола:
Забравена парола?
     
        
Дисциплина:  Токозахранващи устройства
Титуляр /Водещ:
  доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов
Регистрацията се осъществява от водещия преподавател.

Важно съобщение

Поправителна сесия- изпитни дати:
Изпит по ТЗУ 04.02.2020г. 8:00ч. зала 1154. Студентите от минали учебни години се явяват СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ на индивидуален изпитен протокол.
ЗАЩИТА НА КП по ТЗУ:
04.02.2020г. в лаб. 1368
30гр. - 11:00 - 12:30ч.
31гр. - 13:30 - 14:45ч.
32гр. - 15:00 - 16:30ч.
Студентите от минали години могат да се явят на защита на КП с някоя от посочените по-горе групи.

Данните в този сайт се използват само за учебни цели. Използването им за други цели става с разрешение на авторите.
[ Учебна програма ] [ Анотация ] [ Учебен график ]
[Политика за защита на личните данни]

Една продукция на:
вер. 8.34, © 2001 - 2020
ECAD Лаборатория
доц. д-р инж. Росен Радонов
Системен Администратор
Катедра "Микроелектроника"
проф. д-р инж. Валентин Видеков