Среда за управление и контрол на учебния процес

"е-Мениджмънт"

Вход към ТЗУ
Име:
Парола:
Забравена парола?
     
        
Дисциплина:  Токозахранващи устройства
Титуляр /Водещ:
  доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов
Регистрацията се осъществява от водещия преподавател.

Важно съобщение

Въпроси и консултации за проектите по ТЗУ - в приемните времена на преподавателите. Приемните времена за летен семестър ще бъдат обявени на таблото на катедра "Силова електроника" и пред каб. 1400 и на кабинетите на преподавателите. Защитите ще бъдат в изпитните сесии по обявен график.

Данните в този сайт се използват само за учебни цели. Използването им за други цели става с разрешение на авторите.
[ Учебна програма ] [ Анотация ] [ Учебен график ]

Една продукция на:
вер. 8.26, © 2001 - 2018
ECAD Лаборатория
доц. д-р инж. Росен Радонов
Системен Администратор
Катедра "Микроелектроника"
проф. д-р инж. Валентин Видеков