Резултати от анкети, проведени чрез ръчно преброяване

Учебна година 2011/2013

ФПМИ - летен семестър

Учебна година 2011/2012

ФПМИ - летен семестър

Учебна година 2010/2011

ФФОЕ - летен семестър
СФ - летен семестър
КЕЕ - зимен семестър
Колеж Сливен - зимен семестър
МФ - зимен семестър

Учебна година 2009/2010

ФКСУ - зимен семестър
ЕМФ - зимен семестър
СФ - зимен семестър
МФ - зимен семестър
ФФОЕ - зимен семестър
МТФ - зимен семестър

Учебна година 2008/2009

МТФ - летен семестър