Вход към анкетата на СОПКОНИ за


Парола:
Разработка: доц. д-р инж. В. Видеков, доц. д-р инж. Р. Радонов
Общ вид на анкетната карта.

За да видите Вашата анкетна карта от минали анкети натиснете тук.


Публични резултати от минали анкети


Публични резултати от анкети с ръчно преброяване.